Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest „Auto Klinika” Roman Ślusarz
z siedzibą w Wieliczce (32 – 020) przy ulicy ul. Stefana Żółkiewskiego nr 17. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: telefon: +48 504 229 555, e-mail: biuro@autoklinika-krakow.pl

Przetwarzanie obejmuje udostępnione przez Państwa dane osobowe niezbędne dla celów realizacji zawartej z Państwem umowy oraz dokonywania wynikających z niej rozliczeń.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wspomniana umowa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji umowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania wspomnianej umowy, a po jej zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).